سهام طلایی – ثتران

1399-6-23 12:30:41 +00:00شهریور 23ام, 1399|

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن تهران در سال 1373 به عنوان زیرمجموعه شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن فعالیت خود را آغاز کرد. در واقع این شرکت شعبه‌ای از گروه سرمایه‌گذاری مسکن بود که تمرکز آن تنها بر روی تهران، کرج و قزوین است.

اولین پروژه این شرکت عملیات بـرج پامچال بود که در سه […]